Strzykawko-próbówka do pobierania krwi-surowica

Strzykawko-próbówka
kod: 
100601

7,5 ml z podwójnym kodem.