Cyfra do tatuownicy

Cyfra do tatuownicy

Cyfra do tatuownicy
Wysokość znaku 7 mm.
Dostępny pełen asortyment cyfr. Litery P i L.
Nr kat. 71472

Cyfra do tatuownicy
Wysokość znaku 20 mm.
Dostępny pełen asortyment cyfr. Litery P i L.
Nr kat. 7185600