Elektrokautery

Elektrokauter DIATERMO MB

Elektrokauter DIATERMO MB

jednostki DIATERMO MB 122 i MB 160 są stworzone do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych mono- i bipolarnych; wykonują zabiegi cięcia, koagulacji; MB 120 dzięki swej mocy dedykowany ginekologii oraz ortopedii; posiadają alarm bezpieczeństwa OC – informujący o przerwaniu obiegu;

Elektrokauter GIMA

jednostki monopolarne do lekkich zabiegów chirurgicznych; aparat 50 W stosowany do lekkich zabiegów cięcia oraz koagulacji; aparat 80 W stosowany podczas zabiegów cięcia, przyżegania oraz koagulacji i mikrokoagulacji;