Filmy RTG i akcesoria

Filmy RTG

Filmy RTG

100% jakości, odpowiada wymogom europejskim odnośnie produktów medycznych MPG oraz wymogom rentgenowskim ROV; jedno opakowanie zawiera 100 klisz.

Odczynniki RTG

błony rentgenowskie: CP-BU New – uniwersalne, niebieskoczułe, o średnim i wysokim kontraście ogólnodiagnostyczne błony rentgenowskie; CP-G Plus – uniwersalne, zielonoczułe, ogólnodiagnostyczne błony rentgenowskie o wysokim kontraście, zapewniają wysoką jakość obrazu; MXB – niebieskoczułe błony do zdjęć rentgenowskich w radiologii ogólnej; MXG – zielonoczułe błony rentgenowskie o wysokiej czułości do zdjęć rentgenowskich w radiologii ogólnej;