Probówki

Probówki do hematologii

Probówki do hematologii

probówki z odczynnikami do hematologii dostępne są z oznakowaniem według dwóch kodów kolorystycznych; probówki do badań hematologicznych z napylonym K2EDTA; pojemności 3 ml, na 1 ml krwi; 

Probówki z heparyną

Probówki z heparyną

350.2

(do badań biochemicznych w osoczu) probówki o pojemności 3 ml, na 2,5 ml krwi; zawierają heparynę litową w stężeniu 20 I.U./ml krwi; opakowanie zbiorcze 500 sztuk.

Probówki do koagulologii 3 ml

Probówki do koagulologii 3 ml

probówki z odczynnikami do koagulologii dostępne są z oznakowaniem według dwóch kodów kolorystycznych; probówki do koagulologii, poj. 3 ml, na 1 ml krwi; z naklejką, z polem do opisu;.

Probówki do koagulologii 4 ml

Probówki do koagulologii 4 ml

z naklejką, z polem do opisu; korek wewnętrzny; opakowanie zbiorcze – 200 sztuk.

Probówki do oznaczania glukozy

Probówki do oznaczania glukozy

(z K2EDTA i fluorkiem sodowym) probówki z odczynnikami do koagulologii dostępne są z oznakowaniem według dwóch kodów kolorystycznych; probówki do glukozy i mleczanów o poj. 3 ml, na 1 ml krwi; z naklejką, z polem do opisu;

Zestaw do badań OB

Zestaw do badań OB

360.310

zestawy do oznaczania odczynu Biernackiego – OB, zgodnie z metodą Westergrena, na 1 ml krwi w systemie otwartym;  zestaw zawiera: rurkę pomiarową z uszczelką-tłoczkiem z naniesioną podziałką oraz probówkę zawierającą 3,8% roztwór cytrynianu sodowego;

Probówki z odczynnikami

Probówki z odczynnikami w systemie podciśnieniowym

do badań biochemicznych w surowicy z przyspieszaczem wykrzepienia 3 ml krwi, do badań biochemicznych w surowicy z żelem separującym i przyspieszaczem wykrzepienia 3,5 ml krwi, do badań biochemicznych w surowicy z granulatem 3,5 ml krwi